First page Back Continue Last page Text

Notes:


Älg. Stängersholmen sommaren 2004. Vi kom traskande över en bergsklack och älgen
hörde oss helt tydligt inte. Lotta sprang åt ena gållet, jag blev på stället och fick brottom
att få igång kameran och älgen lunkade iväg åt andra hållet.
1/150 s. / f4 / 26 mm